Välkommen till Polygress Teknik

Är du intresserad av solceller och andra smarta energilösningar?


Uppdaterad 9 juli 2018

Vi arbetar som informatörer och utbildare inom solcellsteknik, lagring, energioptimering och elteknik.
Om du håller på bygga en solcellsanläggning och vill ha hjälp med besiktning kan du kontakta oss.